Ridning

Du får rida fritt i naturen men tänk på att hästen är tung och hovarna hårda, och risken för markskador är stor. Rider du samma väg ofta eller om ni är flera som rider tillsammans kan slitaget bli stort. Det finns vissa speciella saker att tänka på när du rider.

TÄNK PÅ ATT:

  • Inte rida på mjuka stigar, blöta marker och annan ömtålig mark som ängar, hagar, lavmarker och kärrmarker.
  • Hästens hovar kan skada trädens rötter, vilket kan leda till rotröta.
  • Hålla koll på skyltar. Det kan vara förbjudet att rida på vissa ställen - i så fall står det Ridning förbjuden. Det kan också finnas skyltar som visar var det är bäst att rida, så kallade anvisningsmärken.
  • Inte rida i markerade eller uppåkta skidspår.
  • Det är ingen som städar i naturen så var noga med att du tar med allt skräp hem och lämna endast dina egna fotspår.
  • Ibland måste man göra sina behov när man är ute i naturen och då är det bra att du har med en spade så att du kan gräva en grop som du sedan täcker över.
  • Prata gärna med markägaren innan du rider ut och kom överens om var det är bäst att rida. Kontakta alltid markägaren om ni är en stor grupp eller organiserad verksamhet.
  • Lämna företräde för de som springer eller vandrar!

Respektera alltid allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller för alla som är ute i naturen.

Kontakt