Orientering och geocaching

Bra att tänka på för dig som håller på med orientering eller geocaching:

  • Se upp med stängsel och stenmurar. Tänk på att en enstaka person kanske inte skadar, men om det är många som gör samma sak kan skadan blir stor.
  • Var noga med att undvika marker som är känsliga, som sankare marker och planteringar.
  • Om du ska sätta ut kontroller och geocacher - sök markägarens tillstånd.
  • Om du tävlar - följ alltid tävlingsanvisningarna på kartan, där förbjudna områden som tomter och åkrar är markerade.
  • Det är ingen som städar i naturen så var noga med att du tar med allt skräp hem och lämna endast dina egna fotspår.
  • Ibland måste man göra sina behov när man är ute i naturen och då är det bra att du har med en spade så att du kan gräva en grop som du sedan täcker över. Ta med ditt toalettpapper hem eller gräv ner det i gropen.
  • Är ni en organiserad verksamhet eller en större grupp som ska ut och orientera eller leta geocacher - prata med markägaren!
  • Vid jakt - visa hänsyn.

Tänk på att alltid respektera allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller för alla som är ute i naturen.

 

Kontakt