Klättring

I Sverige får du klättra året runt och det kan vara en kittlande känsla att vara på en bergvägg. Klättring som aktivitet är lite speciell eftersom fina klipp- och klättermiljöer är tämligen ovanliga. Många gånger finns där också både känsliga och ovanliga djur- och växtarter. Det krävs att du visar extra hänsyn till djur och natur.

TÄNK PÅ ATT:

  • Många rovfåglar häckar längs branta klippor. Var extra uppmärksam under häckningstider. Ibland råder klättringsförbud - ta alltid reda på det innan du börjar klättra.
    Här på Svenska Klätterförbundets sida kan du kontrollera vad som gäller på just det berget du tänkt att besöka »   
  • Om du är osäker om du får klättra på en klippa så ta kontakt med markägaren och fråga om du får klättra där du tänkt.
  • Vegetationen på klippor, som klipplavar och trädrötter, är mycket känsliga för slitage eftersom jordlagret är så tunt. Var extra försiktig!
  • Det ekar lätt vid klippor och branter. Finns det hus i närheten är det extra viktigt att tänka på att hålla en låg ljudnivå.
  • Om du ska sätta upp en ny led - kontakta alltid markägaren för att få tillstånd. Rätten att klättra är inget att ta för givet! Tänk på att du måste ha tillstånd för att sätta bultar. Du har själv skyldighet att undersöka vad som gäller.
  • Det är ingen som städar i naturen så var noga med att du tar med allt skräp hem och lämna endast dina egna fotspår.
  • Ibland måste man göra sina behov när man är ute i naturen och då är det bra att du har med en spade så att du kan gräva en grop som du sedan täcker över.
  • Är ni en stor grupp eller organiserad verksamhet – ta kontakt med markägaren först.

Respektera alltid allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller för alla som är ute i naturen.

Kontakt