Cykling

Att cykla genom skog och mark är en underbar upplevelse. I Sverige får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Det är många som delar naturen så visa respekt mot de du möter och visa aktsamhet mot naturen.

TÄNK PÅ ATT:

  • Det är inte tillåtet att cykla över tomter, planteringar eller åkrar med växande gröda. Dessa marker ingår inte i allemansrätten så här får du inte cykla.
  • Naturreservat och nationalparker är oftast områden med höga naturvärden och möjligheten till cykling kan vara begränsad eller otillåten. På informationstavlor i området ser du vad som gäller och är du osäker så har länsstyrelse eller kommunen mer information.
  • Cykling är tillåten på många motionsslingor men ibland kan den vara förbjuden. På informationstavlor i området ser du vad som gäller och är du osäker så har kommunen mer information.
  • Allemansrätten gäller inte då du använder ett fordon med motor. Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor, men inte på stigar eller fritt i terrängen.
  • Undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker.
  • När det är blött i markerna är påverkan på mjuka stigar större så försök att välja väg så att den skadar naturen så lite som möjligt.
  • Visa respekt mot de som du möter i naturen och sakta ner och lämna företräde för vandrare och ryttare.
  • Det är ingen som städar i naturen så var noga med att du tar med allt skräp hem och lämna endast dina egna fotspår.
  • Ibland måste man göra sina behov när man är ute i naturen och då är det bra att du har med en spade så att du kan gräva en grop som du sedan täcker över.
  • Är ni en stor grupp eller organiserad verksamhet så ta kontakt med markägaren innan ni påbörjar er cykeltur. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan skada marken.

Tänk på att alltid respektera allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller för alla som är ute i naturen.

Allemansrättens Code of conduct

Det är viktigt att vi respekterar den allemansrätt vi har idag så att vi har kvar vår unika möjlighet att använda naturen även i framtiden!

Kontakt