Äta i naturen

Att laga mat i naturen är en härlig aktivitet som både är kul och smakrik. I Sverige gäller allemansrätten vilket ger dig rätt att plocka bär och svamp i skogen. Du får göra upp eld men var försiktig!

När du lagar mat i naturen tänk på:

  • Innan du gör upp en eld kontrollera alltid om det råder eldningsförbud. All eldning är då förbjuden, även på iordningställda eldplatser. Kontrollera alltid med kommunen om det råder eldningsförbud.
  • Om du eldar för matlagning är oftast ett fältkök säkrare än öppen eld.
  • Du får inte elda direkt på eller intill berghällar då de spricker av värmen och du lämnar spår som aldrig läker. Elda inte heller på torvmark, i mossa eller på mullrik skogsmark.
  • Du är ansvarig för att helt släcka elden. Se till att det finns vatten att släcka med.
  • Du får plocka vilt växande bär och svamp men inte i någons trädgård.
  • I naturreservat och nationalparker kan möjligheten till att plocka bär och svamp vara begränsad eller otillåten. På informationstavlor i området ser du vad som gäller och är du osäker så har länsstyrelse eller kommunen mer information.
  • Det är ingen som städar i naturen så var noga med att du tar med allt skräp hem.

Här kan du läsa mer om eldning »

Det kan vara en extra krydda att fånga sin egen fisk men fiske och att jaga är inte inkluderat i allemansrätten.

Här kan du läsa mer vad som gäller vid fiske och vid jakt » 

Tänk på att alltid respektera allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller för alla som är ute i naturen.


 

Kontakt