Håll Sverige Rents personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på Håll Sverige Rent. Därför vill vi att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person, som ditt namn, epost eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du kan identifieras på bilden.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Håll Sverige Rent, org. nr 802010-9180, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Håll Sverige Rent följer Allmänna dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) vilken är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats »

Vi lämnar aldrig ut eller säljer dina personuppgifter till tredje part.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Förutom anställda på Håll Sverige Rent kan även personuppgiftsbiträden ha tillgång till dina personuppgifter.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av Håll Sverige Rent. Det kan exempelvis handla om företag som hanterar driften av vår webbplats, hjälper oss med nyhetsbrevsutskick eller spårar mejl som skickas från våra sajter. Personuppgiftsbiträden kommer inte kontakta dig utan att ha ett uppdrag från Håll Sverige Rent.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de?

När du surfar på hsr.se

Vi använder cookies, Hotjar och en Facebook-pixel på hsr.se för att lära oss mer om våra besökares behov och intressen och förbättra vår webbplats och annan digital kommunikation därefter.

 • Cookies är en textbaserad datafil som en webbserver begär att få spara på användarens dator. Den ger webbservern textinformation om hur användaren surfar. På Håll Sverige Rents webbplats används cookies för att spara statistik i Google Analytics kring användandet av webbplatsen i syfte att förbättra den.

  I din webbläsare kan du välja att stänga av cookies. Gå till inställningar i din webbläsare för att lära dig mer om hur du kan ändra vilka cookies du accepterar. Mer om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats »
   
 • Hotjar är en tjänst som hjälper oss att få djupare insikter kring vad våra besökare efterfrågar på vår webbplats. Vi tittar på hur mycket tid en besökare spenderar på en sida, vilka länkar de klickar på, hur de scrollar på sidan och kan även ställa frågor om innehållet på webben. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om besökarnas beteende och deras datorer, surfplattor eller mobiler – som IP-adress (lagras i anonymiserad form), storlek på skärm, typ av enhet, val av webbläsare, geografisk information och språkinställningar. Datan som samlas in sparas i pseudonymiserad form. Varken vi på Håll Sverige Rent eller Hotjar kommer använda informationen för att identifiera en enskild användare.

  Mer information finns i Hotjars Privacy Policy som du hittar här »

  Du kan välja att avstå från att skicka data till Hotjar från hsr.se eller andra sajter genom att klicka här »
   
 • Facebook. En Facebook-pixel finns på hsr.se. Pixeln gör det möjligt för oss att visa annonser för dig på Facebook utifrån vad du gör på vår sajt, som till exempel att besöka en viss sida eller klicka på en länk. Datan sparas hos Facebook och används för att skapa målgrupper för annonsering.

  Du kan själv ställa in vilka annonser du vill se under Inställningar i ditt Facebook-konto.
  Inställningarna hittar du på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen »

Vid prenumeration på nyhetsbrev
När du väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev sparar vi din e-postadress och använder den för att skicka de nyhetsbrev du har valt till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på den länk för avprenumeration som finns i nyhetsbreven.

Vid anmälan till Vi Håller Rent, Kusträddarna eller annan kampanj
Om du anmäler dig till någon av våra kampanjer använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och information om den kampanj du är anmäld till. Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka fysiskt kampanjmaterial. I de fall en tredje part hjälper oss med distribution av kampanjmaterial kan vi även dela med oss av personuppgifter till dem. Efter avslutad kampanj och uppföljning av kampanjen tas dina personuppgifter bort. Din epost-adress sparar vi dock för att kontakta dig inför nästa års kampanj.

Vid anmälan till konferens, nätverksträffar, utbildningar eller liknande
När du anmäler dig till vår konferens, våra nätverksträffar eller liknande via ett formulär på vår webbplats kommer vi att lagra och behandla dina personuppgifter i samband med den aktiviteten. Det kan innebära att skicka nyhetsbrev, enkäter eller kontakta dig på annat sätt för frågor gällande det evenemang du har anmält dig till. Att anmäla sig till ett evenemang kan också innebära att vi lagrar dina kontaktuppgifter (som namn, epost-adress, titel och telefonnummer) i vår kontaktdatabas. Uppgifter specifika för evenemanget sparas tills evenemanget och uppföljning av evenemanget är genomförda.

Vid registrering till vår webbutbildning
När du registrerar ett konto för vår webbutbildning kommer vi att lagra och behandla dina personuppgifter i samband med ditt kursgenomförande. Detta för att kunna ge tillgång till, informera om samt följa upp resultat från den utbildning som du är registrerad på.

Om du beställer flaggor eller andra produkter på hsr.se eller på webshop.hsr.se
Om du beställer Grön Flagg-flaggor, pedagogiskt material eller annat på vår hemsida eller i vår webbshop sparar vi dina personuppgifter för att sluföra ordern och följa upp din beställning. Har du betalt med faktura finns dina personuppgifter kvar i enlighet med bokföringslagen.

Vid beställning av omhändertagande av farligt avfall, lantbruksskrot, däck eller plast via Återvinningsförsäkringen
När ni nyttjar er Återvinningsförsäkring och beställer hämtning av farligt avfall, skrot, däck och plast via vårt 020 nr (020-757600) kommer vi att lagra och behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra din hämtning. Det kan innebära att vi kontaktar dig för frågor gällande den beställning du har gjort. Har du betalt en faktura inom ramen för gällande villkor finns dina personuppgifter kvar i enlighet med bokföringslagen.

Om du skriver en fråga i vårt frågeforum
Personuppgifter kopplade till frågor i vårt frågeforum sparas i tre år, sedan anonymiseras personuppgifterna. Din fråga kommer dock att finnas kvar.

Vid användning av vår app Skräplabbet
Vi samlar in anonym data kring hur appen Skräplabbet används. Från startsidan i appen kan användare välja att data inte ska samlas in. Skräplabbet är byggd med spelmotorn Unity, mer information om hur de använder personuppgifter finns här (på engelska) »

Vid användning av vår app Skrappen
Du kan logga in på två sätt i Skrappen - via Facebook eller med en mejladress. Om du registrerar dig med en mejladress så sparas den hos oss. Vi lagrar också din profilbild och ditt namn. Din plats används vid skapandet av evenemang för att centrera kartan vid din nuvarande position och för att föreslå evenemang i närheten av dig. Platsdata samlas in för att registrera var skräpet har plockats.

Evenemang skapade i Skrappen kan komma att visas på Håll Sverige Rents hemsida. Det som visas då är namnet på eventet samt plats och tid för eventet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättas. Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående organisationer och de som begär att få bli avregistrerade i registret ska bli det med omedelbar verkan. Om du vill kontakta oss angående personuppgifter, mejla till info@hsr.se

Vi lämnar bara ut uppgifter mot uppvisande av signerat ID.

Uppdaterad 2019-02-11

Kontakt