Är din förskola kemikaliesmart?

Det används mycket kemikalier idag. Många har vi stor nytta av men vissa orsakar skador på människor och miljö. Är din förskola kemikaliesmart? Svara på 10 frågor så får du lite koll!

 

Kontakt