Material för skola

Här hittar du pedagogiskt material för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet som är anpassat efter aktuella läroplaner. Materialet är fritt att ladda ned och använda.

Låt skräpet ta plats i undervisningen

Skräplabbet är ett roligt kunskapslabb om nedskräpning. Här får ni lära er allt om skräpets konsekvenser, men också om hur skräpet kan förvandlas till något bra.

Lärarhandledning om skräpet i våra hav

Ett komplett temadagsupplägg om marin nedskräpning för gymnasiet. Materialet består av lektionsupplägg, förslag på fördjupningsspår och länkar.

Tipspromenad om skräp

Frågor om nedskräpning och återvinning som är anpassade för elever i låg- och mellanstadiet.

Frågor och svar om nedskräpning

I Lilla Skräprapporten har Håll Sverige Rent svarat på barns frågor om nedskräpning. För åk F-3.

Lekar och övningar

Muminfamiljen med vänner visar lekar och värderingsövningar med tema skräp och återvinning.

Tipspromenad om allemansrätten

Gör en tipspromenad till eleverna och testa deras kunskaper om allemansrätten.

Frågesport om pant

Hur mycket kan ni om att panta burkar? Testa klassens kunskaper med ett digitalt quiz eller en tipspromenad.

De svenska miljömålen

Öppna luckorna i vår kalender och hitta uppdrag och aktiviteter där eleverna får vara med i arbetet med Sveriges miljömål.

Lektionsupplägg om kemikalier

Ta del av våra 13 lektionsupplägg som alla knyter an till kemikalier. Det finns något för alla - från förskoleklass till gymnasiet.

Kontakt