Tack till alla som deltog på årets konferens!

Den 5 november gick årets Håll Sverige Rent-konferens av stapeln. I år fokuserade vi bland annat på vår konsumtion kopplat till nedskräpningen. Vi vill rikta ett stort tack till alla talare, deltagare och utställare!

Här kan du ta del av programmet och presentationer. Se alla bilder från dagen här >>  

Program

08.00 - 09.00 Registrering, kaffe och frukt 

9.00 - 10.40 Konsumtionen och den nya spelplanen

Vår konsumtion och vårt sätt att leva ger oss problem. Åtgärder planeras och EU-direktiv ska implementeras men räcker det och kan vi människor anpassa oss till de nya förutsättningarna? 

Per Bolund, finansmarknads- och biträdande finansminister, Regeringen

För minskad nedskräpning krävs hållbar konsumtion

En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med vår livsstil och vår konsumtion. Flera åtgärder i regeringens strategi för hållbar konsumtion kretsar kring förebyggande avfallshantering där minskad nedskräpning är ett av målen.

Hämta presentation som PDF >>

 

Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Sveriges plastflöden kartlagda

I juni färdigställdes en stor kartläggning av plastflöden i Sverige. Hur många sugrör, muggar och andra engångsartiklar förbrukar vi svenskar per år och vilka förpackningar riskerar att bidra till nedskräpning?

Hämta presentation som PDF >>

 

Malin Johansson, departementssekreterare, Miljödepartementet

Så ska engångsplastdirektivet implementeras i Sverige

Hur blir EU-direktivet om engångsplasten i Sverige och hur påverkas olika aktörer av åtgärderna?

Hämta presentation som PDF >>

 

Katarina Graffman, antropolog

Katarina Graffman, antropolog 

Vad behöver vi veta om oss själva för att kunna ändra våra beteenden?

Är människan som art oförmögen att tänka och handla långsiktigt i vardagen? Och om vi människor ska ändra beteende, vad behöver vi då lära oss om människan? Om detta pratar vi med Katarina Graffman som skrivit boken Vi är vad vi köper.

 

10.40 - 11.00 Fika 

11.00 - 12.45 Experiment och handlingskraft

Vi lyssnar till tre olika initiativ som på olika sätt syftar till att minska mängden förpackningar och engångsprodukter. Vilka är lärdomarna och vad är deras nästa steg?

Maxime Molenaar, europeisk rådgivare, Plastic Free July

Attityder om engångsplasten – i andra länder

Rörelsen Plastic Free July, baserad i Australien, har cirka 230 miljoner deltagare i över 170 länder. Maxime presenterar resultat från flera attitydundersökningar som Plastic Free July har gjort i världen. Presentationen hålls på engelska.

Hämta presentation som PDF >>

 

Åsa Stenmarck, avfallsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Olika sätt att minska mängden engångsartiklar

IVL har tillsammans med bland andra Waynes och Vasakronan testat olika åtgärder för att minska förbrukning av take away-artiklar. Hur gick det och vad händer nu? Nyhet: IVL har fått ett nytt projekt beviljat och kommer nu starta ett projekt där pantsystem på flergångsförpackningar ska testas. Åsa berättar mer på konferensen.

Hämta presentation som PDF >>

 

Hanna Bartholomew & Sarah Lobelius, UnwrappedHanna Bartholomew & Sarah Lobelius, Unwrapped

Orkade inte vänta – startade eget plastfritt företag

Hanna och Sarah kunde inte vänta på att politiker och stora företag skulle "göra något", så för att minska mängden plastförpackningar startade de en förpackningsfri butik - Unwrapped. Presentationen hålls på engelska.

Hämta presentation som PDF >>

 

Niklas Jonsson, festivalarrangör, Luger

Festival som katalysator för förändring

Festivalarenan är en arena med stor förbättringspotential när det gäller nedskräpande engångsmaterial. Eventarrangören Luger har fått bidrag från Naturvårdsverket för att jobba med minskad användning av plast på festivalen Way Out West. Niklas är optimistisk och menar att festivalbranschen har inflytande över många unga men vill också prata om att det ännu saknas incitament för förändring.

Hämta presentation som PDF >>

12.45 - 13.45 Lunch

13.45 - 15.30 Välj mellan tre fördjupningspass

 

Fördjupningspass 1: Hur påverkar rökförbudet nedskräpningen? 

Fimpen är skräpets värsting. Vilken effekt har rökförbudet haft på nedskräpningen? Enligt våra beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Fimpen står för 67 procent av de nedskräpade föremålen i större tätorter. Vi lyssnar på inbjudna talare och avslutar med workshop på temat Hur skapar vi en fimpfri stadsdel?

Hämta presentation som PDF >>

Fördjupningspass 2: Så krokar vi arm med konsumenten och möter framtidens take away-konsumtion

EU-direktivet om engångsplasten kommer att rita om spelplanen på take away-marknaden. Är konsumenten med på tåget? Förändring har en negativ klang hos många, instinktivt vill vi vara kvar i det invanda. För att få handling räcker det inte med fakta, känslan måste finnas där. Hur får vi konsumenterna att känna sig delaktiga? Vi lyssnar på några aktörer som på olika sätt arbetar med att minska antalet engångsartiklar och nedskräpningen. Vi avslutar med diskussion där vi knådar frågeställningarna tillsammans. Antropolog Katarina Graffman, från konferensen förmiddag, medverkar i diskussionerna.

Hämta presentation som PDF >>

Anteckningar från gruppdiskussionerna >>

Fördjupningspass 3: Så får du med nedskräpningen i hållbarhetsarbetet i din organisation

Det blir allt tydligare att nedskräpningen är en miljöfråga som det är viktigt att ha koll på och inkludera i sitt hållbarhetsarbete. I en kommun ska förebyggande åtgärder för nedskräpning finnas med i avfallsplanen och i ett företag kommer frågan ofta in via producentansvaret som nu utvecklas och förtydligas i och med nya EU-direktiv. De aktörer som redan har koll på nedskräpningsfrågan, hur har de gjort? Vi inleder med att lyssna på några som arbetat in nedskräpningsfrågan i sin organisation och hör hur de gjorde. Vi avslutar med diskussion där vi gräver djupare i frågeställningarna.

Hämta presentation som PDF >>

15.30 - 16.00 Fika 

16.00 - 17.00 Är företagen lösningen på konsumtionshetsen?

 

Per Grankvist, journalist och folkbildare

Vår strävan efter social status är grunden till konsumtionshetsen som är grunden till skräpexplosionen och klimatkrisen. Trots det är folkbildaren och hållbarhetsexperten Per Grankvist hoppfull och lyfter företagen som förebilder. Är det något fel på honom eller ser han sånt andra inte ser?

 

17.00 - 18.00 Avslutande mingel

Vi avslutar med ett mingel där vi avnjuter dryck och vegetariska snittar.

Kontakt