Exempel från kommuner

Runt om landet driver Sveriges kommuner en rad framgångsrika projekt och kampanjer för att minska nedskräpningen. Här listar vi några av dem. Alla exempel är relaterade till vägledningen för kommuners strategiska arbete för minskad nedskräpning.

Kungälv – en kommun med kunskap om marin nedskräpning

Hur använder en kommun den kunskap om nedskräpningens omfattning som exempelvis en skräpmätning ger? Läs om Kungälvs kommun, som mätt den marina nedskräpningen under lång tid, och som använder sin kunskap på en rad sätt. Exemplet är relaterat till sidan 19 i vägledningen.

Exempel från Kungälvs kommun (pdf)

Go-refill – ett samarbete med näringsidkare

Att samarbeta med andra aktörer kan vara en framgångsrik metod för kommuner att minska skräpmängderna. Läs om projektet med termosmuggen Go Refill i Göteborg - ett samarbete mellan kommunen och näringsidkare. Exemplet är relaterat till sidan 20 i vägledningen.

Exempel från Göteborgs kommun (pdf)

Samverkan mot nedskräpning i Borås

Borås Stad har fått i uppdrag av Brottsförebyggande rådet i Borås att i samarbete med andra driva ett långsiktigt arbete med syfte att skapa en vacker och trygg stad. Läs här hur Borås jobbar. Exemplet är relaterat till sidan 23 i vägledningen.

Exempel från Borås kommun (pdf)

Umeå – en kommun som mäter skräp

Umeå kommun bedriver sedan år 2009 ett strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Läs om kommunens arbete med att mäta skräpet. Mätningar av den faktiska nedskräpning såväl som den upplevda genomförs för att följa upp uppsatta mål. Exemplet är relaterat till sidan 24 i vägledningen.

Exempel från Umeå kommun (pdf)

Att ta reda på vad nedskräpningen kostar

Som en del i kampen mot skräpet arbetar Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun sedan 2012 med att följa upp kostnaderna för nedskräpning och renhållning och då har man skiljt på kostnaden för att tömma papperskorgar och kostnaden för att plocka upp skräpet på marken.Exemplet är relaterat till sidan 26 i vägledningen.

Exempel från Stockholms kommun (pdf)

Helsingborgsfestivalen – ett förebyggande arbete

Helsingborgsfestivalen är Skånes näst största evenemang med mer än 400 000 besökare varje år. Läs om hur festivalen, som är ett Miljömärkt Event, arbetar målmedvetet för att förbättra avfallshanteringen och minska nedskräpningen. Exemplet är relaterat till sidan 30 i vägledningen.

Exempel från Helsingborgs kommun (pdf)

Infrastuktur för nedskräpning - Fimpa rätt!

Fimpar har alltid stått för den överlägset största delen av allt skräp på Göteborgs gator och torg. Läs om arbetet med den nya Göteborgspapperskorgen, som är orange för att synas bättre och mer än hälften har askfat i locket. Exemplet är relaterat till sidan 30 i vägledningen.

Exempel från Göteborgs kommun (pdf)

Helsingborg – exempel på en kommun med aktivt kommunikationsarbete

Helsingborg driver sedan 1997 en kampanj för minskad nedskräpning vid namn I love Helsingborg. Kommunens program för kampanjen innehåller en rad evenemang, många i samarbete med andra aktörer. Kommunen skickar ut pressmeddelanden om alla sina aktiviteter, och är också aktiv i sociala media. Exemplet är relaterat till sidan 31 i vägledningen.

Exempel från Helsingborgs kommun (pdf)

Exempel på plan för minskad nedskräpning

Ta del av en plan från en exempelkommuns arbete för att minska nedskräpningen. Syftet med exempelplanen är att inspirera och förklara hur en kommun kan gå till väga i sitt strategiska arbete för minskad nedskräpning. Exemplet är relaterat till sidan 33 i vägledningen.

Exempel på plan för minskad nedskräpning (pdf)

 

 

 

 

Kontakt