Vägledning för kommuner

Ta kontroll över skräpsituationen i din kommun. Genom att arbeta strategiskt med stöd av Håll Sverige Rents och Naturvårdsverkets vägledning "Strategiskt arbete för minskad nedskräpning" får ni en renare och tryggare kommun. Vi har metoder och verktyg för kartläggning och mätning av skräpet samt åtgärder mot nedskräpningen.

Vägledningen för kommuners strategiska arbete mot minskad nedskräpning är framtagen av Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket som en del av ett regeringsuppdrag för minskad nedskräpning. Syftet är att hjälpa och stötta kommunerna i kampen mot skräpet.

Här till vänster finner du utdrag ur vägledningen, som sedan länkar vidare till själva huvuddokumentet.

 

Verktyg för kommuner

Här hittar du metoder och verktyg för kartläggning och mätning samt åtgärder mot nedskräpningen.

Kontakt