Kommunikationsmaterial

Här har vi samlat kommunikationsmaterial som vi hoppas ska underlätta era kontakter med förskolor, skolor och ungdomsföreningar. Hur mycket av kommunikationsmaterialet ni väljer att använda är helt upp till er.
Ladda ner det samlade materialet här (men läs gärna informationen nedan först...)
Gå med i Facebook-gruppen "Skräpplockardagarna - kommun" här och tipsa och fråga varandra.

Om materialet

Kampanjlogotypen är den orange säcken och är alltid med. Avsändaren på allt material är alltid Håll Sverige Rents logotyp och kommunens logotyp tillsammans (enligt instruktion).

Ni kan fritt skapa mer material än det vi erbjuder och andra kanaler än vi föreslår.  Plocka ur våra texter och anpassa själva efter ändamål.

Ni är givetvis välkomna att använda våra GDPR-säkrade foton eller att byta dem mot kommunens egna bilder om ni vill. 

Använder ni våra foton är det viktigt att ni endast gör det för denna kampanj och tillsammans med oss som avsändare av hänsyn till fotografens ideella rätt.

I materialet hittar ni även förslag på utskick till ungdomsföreningar eftersom kampanjen riktar sig till alla barn. Måste man prioritera så önskar vi att ni satsar på förskolor och skolor.

Kommunikationsmaterialets innehåll i tre delar

Del 1. Allmänt kommunikationsmaterial KAN ANVÄNDAS DIREKT!

 1.  Logotyp Skräpplockardagarna (2 versioner - en mot bildbakgrund och en mot vit bakgrund) 

  Logotyp för bakgrunder med färg (eps)
  Logotyp för bakgrunder med färg (png)
  Logotyp för vita bakgrunder (eps)
  Logotyp för vita bakgrunder (png)

 2. Håll Sverige Rents logotyp (png- och eps-fil) Håll Sverige Rent logotyp (eps)
  Håll Sverige Rent logotyp (png)
 3. Vår vägledning - ett häfte med tips om hur man som kommun kan jobba med Skräpplockardagarna Ladda ner vår vägledning till kommuner här

 4. GDPR-säkrade bilder på barn som plockar skräp. Föräldrars godkännande finns för alla bilder. Bilderna får endast användas för kampanjen och tillsammans med Håll Sverige Rents logotyp. Ni som kommun får givetvis lägga till er logotyp också.
 5. En Facebookgupp för er kommuner att dela med er av tips och ställa frågor till varandra om kampanjen. Det kan vara skönt om man är ensam i sin roll att ha andra i samma situation att bolla idéer med. Gruppen är sluten och alla medlemmar godkänns av oss. När du ansöker om medlemsskap kommer frågor upp om vilken kommun du representerar och vilken roll du har. Svara på de frågorna så jämför vi med anmälda kontaktpersoner och godkänner er. Kom ihåg att respektera användarreglerna i gruppen. Håll Sverige Rent kommer inte att administrera gruppen eller svara på frågor, utan det är ni kommuner som är aktiva där. Frågor till oss skickas alltid till spd@hsr.se, då kommer de med automatik till alla oss som arbetar med kampanjen på Håll Sverige Rent.

Del 2. För att få skolor, förskolor och ungdomsföreningar att anmäla sig - KAN BÖRJA ANVÄNDAS DEN 7 FEBRUARI

Håll Sverige Rent kommer att meddela alla rektorer/förskolechefer om Skräpplockardagarna den 31 januari när anmälan öppnar att de ska anmäla HELA skolan/förskolan. Därefter vill vi vänta en vecka med att skicka mail till lärare och ge rektorerna en chans att informera dem först om de gör så, så vi slipper dubbelanmälningar från pedagoger på redan anmälda skolor. Därför önskar vi när ni hör av er att ni också väntar till den 6 februari med att uppvakta pedagoger/rektorer, så vi gör likadant. Några pedagoger kommer att anmäla sig och hitta dit ändå. Det har vi räknat med.

 1. En brevmall som ni kan använda i er kommunikation med skolor för att få dem att anmäla sig med uppmaning om att de ska anmäla hela skolan/förskolan i första hand. Mallen har naturligtvis utrymme för kommunens egna information om sådan finns.
 2. En brevmall som ni kan använda i er kommunikation med ungdomsföreningar för att få dem att anmäla sig, med uppmaning om att de ska anmäla hela föreningen i första hand. Även denna mall har förstås utrymme för kommunens egen information om sådan finns.
 3. Exempel på annons till tidning (ett liggande indd-dok som ni kan anpassa till rätt format )
 4. Exempel på annons till Facebook/Instagram (indd-dok i rätt format där ni har möjlighet att byta ut bild)

Del 3: Information till barn i anmälda skolor, förskolor eller föreningar ATT ANVÄNDA NÄR DE  ANMÄLT SIG - INFÖR SKRÄPPLOCKNINGEN

 1. En affischmall att anpassa och erbjuda anmälda skolors/ förskolors/ föreningars lokaler om att de är med. Glöm inte bort att ändra i texten beroende på vem som får den.
 2. Ett brev till föräldrar till barn i skolor och förskolor samt ungdomsföreningar som berättar att barnet är med i Skräpplockardagarna. Syftet med brevet är att sprida kunskap om nedskräpning till hela familjen.

Brev till kommunpolitiker
Den 16/12 2019 skickade vi ut ett brev till kommunpolitiker i alla Sveriges kommuner om vikten av att delta i Skräpplockardagarna 2020.  Ni hittar brevet här

Startsida för deltagare
Här kan du se material och information som går ut från Håll Sverige Rent till deltagande skolor, förskolor och ungdomsföreningar. Denna sida uppdateras den 31 januari när anmälan för deltagarna öppnar.

 

Kontakt