Mät skräp i parken

Här kan du läsa om hur det går till att mäta skräp i parkmiljö. Metoden är samma som för områdesmätningar. 

 

1.

Kommunen avgränsar det område som ska mätas (det ska vara mellan 1 - 10 hektar) i samråd med Håll Sverige Rent och Statisticon. Alla ytor som inte ska mätas (till exempel vatten, skogspartier osv) ”klipps ur” från kartunderlaget.

2.

Koordinatpunkter slumpas ut i det avgränsade området. Dessa mäts sedan under 7 dagar. Vid varje punkt mäts en yta upp och skräpet räknas och det digitala protokollet fylls i.

3.

Resultatet sammanställs sedan i ett så kallat Skräpfacit med tabeller och diagram över vilket slags skräp man hittat och hur mycket av varje sort. Det gör det lätt att följa upp mål i avfallsplanen och även att få ledtrådar om vilka åtgärder som behövs.

Börja mäta skräp

Börja mäta skräp genom att göra en beställning.

Kontakt