Mät skräp i naturen

Här nedan kan du läsa mer om hur det går till att mäta skräp i naturen.

Hur går det till?

Håll Sverige Rent har tagit fram en enkel metod för att mäta skräp i naturen med appen "Skräpprotokoll".

Ni börjar med att välja ut en eller flera ytor där ni vill mäta skräpet. Oftast mäter man på naturligt avgränsade ytor där besökare rastar och äter och skräp kan uppstå, som rastplatser/grillplatser/vindskydd och liknande. Det går också bra att mäta längs med en vandringsled eller motionsspår. Då brukar ungefär 1 km vara lagom, men ju längre sträcka ni har möjlighet att mäta desto bättre!

I appen finns en kartfunktion så att ni enkelt kan märka ut ytan som ska mätas.

Därefter är det bara att räkna allt skräp som ni hittar på ytan och registrera skräpföremålen under rätt kategori i skräpprotokollet som finns i appen.

Hur ofta ska skräpet mätas?

Det beror lite på om det finns organiserad städning på platsen eller inte:

  • Ingen organiserad städning

Här rekommenderar vi att mäta minst 3 ggr under en sommar.

  • Regelbunden städning

Om det är möjligt är det bra att mäta i samband med städning, antingen genom att registrera skräpet i appen samtidigt som det plockas upp eller genom att spara säckar från de utvalda områdena och räkna och registrera vid ett senare tillfälle.

Om det inte är möjligt att räkna vid varje städning så gör det så ofta som möjligt och gärna olika veckodagar. Senaste städdatumet registreras i protokollet och med hjälp av det kan ett snitt för antal skräpföremål per dag tas fram.

Ju oftare och ju fler gånger ni har möjlighet att mäta skräpet desto säkrare blir resultaten.

När ska vi mäta?

Välj en period som passar er, men det ska vara någon gång mellan maj – september.

Tänk på att uppföljningsmätningar ska ske under samma tidsperiod som den första mätningen så att förutsättningarna är så lika som möjligt, då blir jämförelsen bäst.

Resultat

När ni är färdiga med mätningarna kan ni se era resultat i en databas som ni får tillgång till. Om ni vill kan Håll Sverige Rent sen sammanställa datan från mätningen i en resultatrapport i Powerpoint och Excel. Här kan ni se exempel på hur det ser ut »

Ni kommer även att erbjudas att delta i ett uppföljningswebbinarie med andra som mätt skräp i naturen så att vi tillsammans kan diskutera och analysera resultaten och få inspiration till bra åtgärder.

Kostar det något?

I nuläget är det kostnadsfritt, men i framtiden kommer vi att behöva ta betalt för att sammanställa resultaten.

Varför mäta skräpet?

Genom mätningarna ökar kunskapen om hur mycket skräp som finns, vilken typ av skräp det är och var det kommer ifrån. På så sätt får vi ledtrådar om vilka åtgärder som behövs för att skräpet ska minska. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp nedskräpningen över tid, sätta upp mål och se vilka åtgärder som ger resultat.

Det här verkar ju intressant - hur går vi vidare?

Maila britta.lonn@hsr.se så får ni utförligare instruktioner och inloggningsuppgifter till appen med mera.

Vill du veta mer innan du bestämmer dig?

Tycker du att detta låter intressant men vill veta mer?

Gå igenom varje steg i vår mer detaljerade metodbeskrivning 

Här kan du läsa en mer detaljerad beskrivning över metoden »

Titta på resultaten från skräpmätningar på vandringsleder i fjällen 2020 »

Kontakt