Mät skräp på badplatser

Varför mäta skräpet?

Genom mätningarna ökar kunskapen om hur mycket skräp som finns, vilken typ av skräp det är och var det kommer ifrån. På så sätt får vi ledtrådar om vilka åtgärder som behövs för att skräpet ska minska. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp nedskräpningen över tid, sätta upp mål och se vilka åtgärder som ger resultat.

Hur går det till?

Håll Sverige Rent har tagit fram en enkel metod för att mäta skräp på badplatser med appen "Skräpprotokoll".

Ni börjar med att välja ut en yta där ni vill mäta skräpet, den ska vara ca 100 m lång och högst 20 m bred. Välj en plats som är lätt att nå och avgränsa för mätpersonalen, t.ex. där det går en stig ner från en parkering eller liknande.

I appen finns en kartfunktion så att ni enkelt kan märka ut ytan som ska mätas.

Det enklaste är om mätning sker i samband med städning. Då kan skräpet antingen registreras i appen samtidigt som det plockas upp eller sparas säckar för just den utvalda ytan och datummärks. Skräpet i säckarna kan sedan sorteras och registreras vid ett senare tillfälle. Protokollappen finns också på webben om man hellre använder dator vid sådana tillfällen.

Hur ofta ska skräpet mätas?

Det beror lite på hur ofta det städas och kommunens resurser, men:

Mät minst en dag i veckan i minst 7 veckor, men gärna vid varje städtillfälle om möjlighet finns.

När ska vi mäta?

Välj en period som passar er, men det ska vara någon gång mellan maj – september.

Tänk på att om ni vill göra uppföljningsmätningar året efter ska de ske under samma tidsperiod som den första mätningen så att förutsättningarna är så lika som möjligt, då blir jämförelsen bäst.

Resultat

När ni är färdiga med mätningarna kommer ni att få sammanställningar av resultaten från Håll Sverige Rent. Här kan ni se exempel på hur det ser ut »

Ni kommer även att erbjudas att delta i ett uppföljnings-webbinarie med andra som mätt skräp på badplatser så att vi tillsammans kan diskutera och analysera resultaten och få inspiration till bra åtgärder.

Det här verkar ju intressant - hur går vi vidare?

Maila britta.lonn@hsr.se så får ni uppgifter om kostnad, utförligare instruktioner och inloggningsuppgifter till appen med mera.

Vill du veta mer innan du bestämmer dig?

Tycker du att detta låter intressant men vill veta mer?

Titta på resultat från mätningar på badplatser 2020 »

Pressmeddelande om badplatsmätningar >>

Kontakt