Mät skräp i olika miljöer

Skräpmätningsmetoden kan skilja sig lite beroende på vilken miljö ni vill mäta i. I rutorna nedan kan ni välja den mätning som passar bäst för just er kommun eller organisation.

 

Börja mäta skräp

Börja mäta skräp genom att göra en beställning.

Kontakt