Varför mäta skräp?

Skräpet får konsekvenser socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det förfular miljön, skadar människor och djur, och bidrar till otrygghet. Här kommer tre bra anledningar till varför din kommun bör mäta skräp:


1.  Hitta rätt åtgärder - före och efter

Skräpmätningar ökar kunskapen om skräpet. Genom att mäta skräp får ni ledtrådar om vilka åtgärder som behövs. På så sätt ökar också möjligheten att påverka aktörer som bidrar till nedskräpningen. Genom mätningarna blir det också lättare att följa upp om åtgärderna har fungerat.

2.  Sätta och följa upp mätbara mål

Genom att mäta skräpet blir det enkelt att sätta upp och följa mätbara mål och se utvecklingen över tid.

3.  Kommunikation

Mätningar är också ett bra sätt att öka kunskapen om problemet hos allmänheten och uppmärksamma problemet. Resultaten kan användas som underlag för kampanjer och i kontakter med media.

Vill ni höra fler anledningar? Hör av er till Sofia Hellström på sofia.hellstrom@hsr.se eller 073- 986 98 97 så berättar hon mer. Om ni redan bestämt er kan ni enkelt beställa en skräpmätning.

... visste du?

Enligt föreskrifterna från Naturvårdsverket ska den kommunala avfallsplanen innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen.

Hur går mätningen till?

Så här går det till när din kommun vill börja mäta skräp och få ökad kunskap om nedskräpningen.

Exempel från andra kommuner

Här kan du se exempel på kommuner som mäter skräp, och läsa om goda exempel.

Kontakt