Rent och snyggt i våra kvarter - kommunikationsmaterial

Tips på hur ni som kommun kan kommunicera nedskräpningsfrågan

I broschyren till höger hittar ni talande fakta om skräpet, enkla budskap till era invånare och konkreta tips för att kommunicera nedskräpningsfrågan i er kommun.

Syftet med materialet är att göra det så enkelt som möjligt att ta till sig av våra viktigaste budskap. Vår förhoppning är att ni på kommunen ska inspireras av materialet och att ni får användning av innehållet för era respektive kanaler - på sociala medier, er hemsida och så vidare.

Har du synpunkter på innehållet? Eller tips på hur det kan förbättras? Hör av dig till stefan.hallberg@hsr.se.

Kontakt