Anpassad logotyp för Håll Sverige Rent-kommun

Som Håll Sverige Rent-kommun har ni möjlighet att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent. Anpassade logotyper kan användas för att öka det lokala engagemanget. Läs igenom villkoren för användning av logotypen och fyll i formuläret nedan. Vi skickar sedan logotypen per mejl.

Vilkor för användning

Förhållningsregler

En anpassad logotyp innebär att ordet ”Sverige” i ”Håll Sverige Rent” byts ut till kommunnamnet, exempelvis ”Håll Nässjö Rent”. Den anpassade logotypen ägs, produceras och förvaltas av Håll Sverige Rent. Logotypen får endast användas i kommunens förebyggande arbete mot nedskräpning. Alla annan användning av logotypen är ej tillåten. Vad som är tillåten användning avgörs av Håll Sverige Rent.

Grafiska regler

Logotypen får i övrigt ej förändras. Kommunen får ej heller konstruera egna original eller i övrigt förvanska befintliga original. Den anpassade logotypen ska användas i enlighet med Håll Sverige Rents grafiska manual, som finns att läsa här. I den grafiska manualen finns regler kring frizon, färg, storlek, bakgrundskontroll samt kring felaktig användning.

Övrigt

Kommunen har inte rätt att i sin tur upplåta eller överlåta rättigheten att använda logotypen till någon tredje part.

Giltighetstid

Användandet av logotypen gäller så länge kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Skulle kommunen avsluta sitt medlemskap i nätverket måste kommunen upphöra med användningen av den anpassade logotypen.

Anpassad logotyp


Kontakt