Kartläggning av attityder

I samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuds Sveriges kommuner möjlighet att mäta invånares attityder till nedskräpning i kommunen, genom tilläggsfrågor till en undersökning som mäter hur nöjd kommuninvånaren är med olika frågor i kommunen. Frågorna handlar om kommuninvånarnas attityder till nedskräpning och hur nedskräpningen upplevs vara i kommunen.

Frågorna är ett komplement till de frågor kring renhållningen i kommunen som redan ställs i medborgarundersökningen. Frågorna bifogas standardenkäten och finns även tillgängliga på www.scb.se. Undersökningen gör det möjligt att göra regionala och nationella jämförelser över tid.

2017 kommer en ny version av tilläggsfrågorna som ryms på en sida: Här kan du se tilläggsfrågorna »

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning »

En annan undersökning som mäter kommuninvånarnas upplevelse av nedskräpningen är Kundundersökning Svensk Avfallshantering 2017. Här mäts kommuninvånarnas nöjdhet, attityder och beteenden som stöd för uppföljning av kommunal avfallsplanering. Här kan du se enkäten »

Vill du veta mer?

Då är du varmt välkommen att höra av dig!

Britta Lönn, områdesansvarig Mätningar

Kontaktperson:
Britta Lönn
Områdesansvarig Mätningar
070-263 99 10
britta.lonn@hsr.se

 
 

Kontakt