Källsortering på offentlig plats

Källsortering av avfall sker på många platser. Vi källsorterar till exempel i den privata bostaden, i Förpacknings- och tidningsinsamlingens behållare, på flygplatsen och i stadsmiljön. Målet är att källsortera i så hög grad som möjligt och att fraktionerna ska bli så rena som möjligt. För detta krävs god kommunikation så att rätt sak hamnar i rätt fraktion.

Behov av nationellt enhetligt system

Hittills har det inte funnits något enhetligt system i landet för hur de olika fraktionerna ska beskrivas och kommuniceras. Här avses symboler, färger, bilder och text. Ett exempel är färgkodningen för fraktionerna. Den kan vara olika inom samma kommun, beroende på vilken plats källsorteringen sker men även skilja sig åt mellan närliggande kommuner. Fördelarna med ett enhetligt nationellt system är att invånare i Sverige som rör sig över kommungränserna ska känna igen sig oavsett var man befinner sig. För att källsortering på offentlig plats ska fungera ska det vara lätt att göra rätt.

Rekommendation framtaget för färg och form

Källsorteringslösning på HökarängsbadetRepresentanter från kommunerna Malmö, Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Uppsala, samt Håll Sverige Rent, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), VA SYD, Returpack och FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) har tagit fram ett enhetligt system för utformning av färg och form på inkasthålet på avfallskärl för källsortering i stadsmiljö.

En rekommendation på färg och form på inkasthålet har tagits fram på de flesta förekommande sorteringsfraktioner och förslaget har varit ute på remiss hos ett stort antal kommuner samt organisationer inom branschen. Ovanstående grupp har sedan gått igenom remissförslagen, gjort en del justeringar från förslaget och tagit fram följande rekommendation.

Detta förslag talar inte om vilken typ av kärl som skall användas utan enbart hur färg och form på inkasthålet ska utformas. Det måste vara upp till var och en att bestämma vilken typ av kärl man vill använda.

 


 

Ladda ner rekommendationen

Läs mer om färg, form och andra rekommendationer för att enkelt kommunicera olika fraktioner.

Film om källsortering på offentlig plats

En film om källsortering som Stockholms stad och Håll Sverige Rent har tagit fram för att uppmuntra till att källsortera picknickskräp på allmänna platser.

Kontakt