Information om medlemskap i Håll Sverige Rent

Ett medlemskap i Håll Sverige Rent ger stöd i ert lokala arbete mot nedskräpning och visar samtidigt att din kommun på ett aktivt sätt arbetar för en skräpfri kommun. Här ser du vilka kommuner som är medlemmar »

Medlemskapet ger din kommun:

 • Praktiska och konkreta verktyg som stödjer arbetet mot nedskräpning i er kommun.
 • Samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker din kommuns möjligheter att arbeta framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning.
 • Stöd i kommunikationsarbetet som kan verka för attityd- och beteendeförändring gällande nedskräpning hos individer och organisationer.
 • Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter gällande förebyggande arbete mot nedskräpning, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring kommunala avfallsplaner. 

Vad innebär medlemskapet?

Förutom tillgång till nätverket får din kommun tillgång till en rad tjänster från Håll Sverige Rent:

 • En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent
 • Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner
 • Extra kampanjmaterial som påsar och säckar i samband med Skräpplockardagarna
 • Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området  
 • Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala konferenser
 • Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för erfarenhetsutbyte och kommunikation
 • 20% rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar
 • Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent

Bli medlem i kommunnätverket

Medlemsavgiften för deltagande i nätverket är 5000 kr till 32 500 kr/år*, beroende på din kommuns storlek.

* Moms tillkommer.

Genom medlemskapet i Håll Sverige Rents kommunnätverk förstärker ni ert lokala arbete mot nedskräpning samt påverkar det nationella arbetet.

Här finns anmälan för att gå med i kommunnätverket »

Är du redan en Håll Sverige Rent-kommun och vill ha en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent? Gå in här och läs mer!

Har du frågor?

Kontakta oss gärna för mer information om nätverket.

Kontaktperson:
Stefan Hållberg
Områdesansvarig kommun
073-699 04 16
stefan.hallberg@hsr.se

Kontakt