Fira Grön Flagg-dagen den 11 november!

Grön Flagg-dagen den 11 november är den stora hållbarhetsdagen för skolor och förskolor runtom i Sverige. Förutom att alla som arbetar med Grön Flagg får hissa den fina flaggan, delar Håll Sverige Rent ut priser i kategorierna Årets Hållbara Förskola, Skola och Gymnasium. Alla förskolor och skolor som skickar in sin Grön Flagg-utvärdering före den 1 oktober är med i urvalsprocessen och har chans att bli nominerade.

Inte kommit igång med Grön Flagg på din skola? Självklart kan ni fira den stora Hållbarhetsdagen ändå!

Årets hållbara förskola

Kyrkhults förskola, Olofström
För en Grön Flagg-resa utifrån ett lokalt och globalt perspektiv där barnen bland annat har fått ökade kunskaper om regnskogen, klimatförändringar, biologisk mångfald och odlingar. För ett stort engagemang hos barnen att sprida sitt arbete om hur man blir en planetskötare. 

Årets hållbara grundskola

Gröndalsskolan, Nynäshamn
För ett varierat arbete inom flera hållbarhetsfrågor och för en Grön Flagg-resa som har genomsyrats av elevernas delaktighet. För deras samarbete med andra skolor samt för deras möjligheter till inflytande i kommunens arbete.

Årets hållbara gymnasieskola

Öresundsgymnasiet Landskrona, Landskrona
För deras arbete med beteendeförändring för att minska matsvinnet, öka återvinningen och konsumera mer hållbart. För ett aktivt och engagerat Grön Flagg-råd som har inspirerat och informerat om en hållbar livsstil, såväl lokalt som globalt och i flera olika kanaler.

Förskola

Förskolan Myrstacken, Linköping
För en hållbarhetsresa där barnens delaktighet varit i fokus med vänskap och välbefinnande som en röd tråd. För ett Grön Flagg-arbete med fina kopplingar till de tre dimensionerna av hållbar utveckling.

Förskolan Ugglan, Linköping
För ett inspirerande arbete inom Grön Flaggs tema Hav & Vatten, en resa med fokus på olika delar av vattenfrågan och länkat till alla tre dimensionerna av hållbar utveckling. För det externa samarbetet med Göta kanal där barnen fick möjlighet till att sprida sitt arbete för en mer hållbar miljö och framtid. 

Vångens förskola, Skurup
För ett hållbarhetsarbete där barnen har dragit egna slutsatser om olika energialternativ ur ett miljöperspektiv. För en Grön Flagg-resa där barnen har fått en förståelse för att det är möjligt att påverka sin omvärld. 

Tranmurs förskola, Gävle
För en Grön Flagg-resa där barnen visat på handlingskraft genom att påverka och informera närsamhället om nedskräpningens konsekvenser. För ett hållbarhetsarbete där barnen har fått lära sig att respektera varandra, djuren och naturen.

Grundskola

Grantomta montessoriskola, Värmdö
För skolans arbetssätt, där man integrerat ett miljötänk i den vardagliga verksamheten. För att eleverna i sin Grön Flagg-resa har visat på handlingskompetens där de utifrån nya kunskapar har haft ett kritiskt tänkande och bidragit till mer hållbara lösningar.

Lidhemsskolan, Västervik
För ett engagerat hållbarhetsarbete som har uppmärksammats av kommunen och för elevernas visade stöd för klimatfrågan. För en Grön Flagg-resa som har bidragit till en ökad medvetenhet och vilja att arbeta för en hållbar utveckling.

Prästslättsskolan, Karlshamn
För att eleverna har visat på ett starkt engagemang och handlingskraft genom kontakt med press och politiker. För ett ämnesövergripande hållbarhetsarbete där alla eleverna haft möjlighet att påverka skolans Grön Flagg-resa.

Vittsjö skola, Hässleholm
För en ökad kunskap och nya insikter om vatten, där skolan och fritids har samverkat i sitt hållbarhetsarbete. För en Grön Flagg-resa med både ett lokalt och ett globalt perspektiv, där eleverna fått ökad förståelse om vikten av omtanke för naturen.

Gymnasieskola

Almåsgymnasiet, Borås
För att hela skolan har arbetat aktivt med olika hållbarhetsfrågor inom de tre dimensionerna. För en Grön Flagg-resa som har fokuserat på inkludering och mångfald samt ett arbete som lett till flera externa samarbeten.

Uppsala Yrkesgymnasium Jälla, Uppsala
För ett kontinuerligt Grön Flagg-arbete med att skapa en trivsam miljö på skolan och för deras insatser för att öka elevernas välmående. För deras bidrag till den cirkulära ekonomin.

 

Priset till Årets hållbara förskola, grundskola och gymnasieskola 2019 delades ut med stöd av Akademibokhandeln

Kontakt