کد رفتاری در طبیعت سوئد

 

در سوئد پدیده ای بنام حق همگانی برخورداری از طبیعت وجود دارد. این حق به ما این امکان را می دهد که آزادانه در طبیعت، بدون تخریب و ایجاد مزاحمت برای دیگران، گردش کنیم.

در زیر  شماری از این حقوق بینظیر را ملاحظه میکنید که برای  ما این امکان را فراهم میآورد  که  از معاشرت با دیگران، کباب کردن ، شنا و ماهیگیری و چیدن قارچ در دامن طبیعت  لذت ببریم.


البته  همراه با حقوق، همیشه وظایف نیزمطرح میشود. به همین جهت از طبیعت مراقبت کنید و آثاری از خود بر جا نگذارید تا فرزندان و دوستان شما نیز بتوانند از این طبیعت زیبا بهره مند شوند. در صورتی که زباله و دیگر چیزهای همراه خود را جمع آوری نکنید و از طبیعت مراقبت نکیند، نمیتوان اطمینان داشت  که بتوانیم  در آینده نیز این طور آزادانه   از طبیعت  بهره مند شویم.

دانلود بروشور‪.


1.

در بعضی مواقع نمیشود محدوده باغ یا زمین را حدس زد. نکاتی که میشود در آن صورت به آن توجه کرد از جمله:

  • حصار، دیوار، پرچین، و یا دیگر مرزهای طبیعی به مانند رودخانه، و یا جویبار 
  • چمن در مجاورت نزدیک به خانه های خصوصی
  • سایبان، گلخانه ها و کلبه

​در صورت نا مطمئن بودن  ازمرزهای ملک کسی دیگر، حتما از صاحب ملک  پرسش کنید.

2. 

.شما میتوانید به مدت دو شبانه روز بدون اینکه ایجاد مزاحمت و یا تخریب برای صاحب ملک کنید، چادر بزنید

به یاد داشته باشید که بر زمین‌های حساس، مثال مرتع ها، مزارع و زمین‌های کشت شده چادر نزنید. در صورتی‌ که شما مایل هستید نزدیک یک ساختمان چادر بزنید، و یا تعداد نفرات زیادی هستید که میخواهید چادر بزنید، بایستی از صاحب ملک اجازه دریافت کنید.

3. 

به هنگام انتخاب محل برای برپا کردن آتش، توجه کنید که هیچگونه امکان سرایت آتش و آسیب زدن به محیط اطراف وجود نداشته باشد. بهترین راه حل جهت برپا کردن و استفاده از آتش استفاده از اتشگاه، داشتن آتش کوچک و تمام مدت مراقب بودن از آتش میباشد.

از بر پا کردن آتش در نزدیکی و یا بر روی صخره ها خوداری کنید، زیرا این امر باعث ایجاد شکاف و تخریب صخره میشود. فراموش نکیند که بعد از اتمام آتش، قبل از ترک محل باقیمانده، آنرا جمع آوری کرده و به همراه خود ببرید تا آثاری از آن باقی نماند. هرگز به هنگام خطر آتش سوزی، و زمان خشکی آتش در محیط باز بر پا نکنید. پارکهای ملی و محیط طبیعی تحت حفاظت قانون دارای مقررات ویژه جهت بر پا کردن آتش میباشند. ممنوعیّت آتش بر پا کردن در زمانی که خطر  فوق العاده امکان آتش سوزی باشد جاری میشود. جهت کسب اطلاعات در رابطه با ممنوعیت بر پا کردن آتش با شهرداری محل تماس بگیرید.

4.

آلوده کردن، و بر جای گذاشتن زباله اکیدا ممنوع می‌باشد. البته راه حل هم بسیار ساده می‌باشد. زباله‌ها را با خود ببرید و البته اگر ظرف زباله در آنجا وجود دارد زباله‌های خود را در آن قرار دهید. 

5. 

به یاد داشته باشید که در طبیعت مگر آنکه در محیط کمپینگ‌ها باشید دسترسی به دستشوئی و توالت میسّر نمی‌باشد. به هنگام بر آوردن احتیاجات خود سعی‌ کنید که از نزدیکی‌ به آبهای جاری و محل دامداری‌ها و ساختمان‌ها به دور باشید. فضولات خود را در گودالی در زمین پنهان کرده و روی آن را بپوشانید.هیچگونه کاغذی را که استفاده نموده، قابل رویت نگذارید. کاغذ را یا بسوزانید، و یا در کیسه‌ای قرار داده و در آنرا ببندید و به همراه خود ببرید.

6. 

شما میتوانید به جنگل و روستا ها، کشتزارها و جنگل‌های مصنوعی دسترسی‌ داشته باشید، اما به خاطر بسپارید که زمینهای آسیب پذیر و کشتزارها، جنگل‌های هیچگونه آسیبی نبیبند.

حتما به هنگام اسب یا، و دو چرخه سواری از راه‌ها و جاده‌های مناسب استفاده نموده تا از صدمه زدن به طبیعت جلوگیری نمایید. به خاطر داشته باشید که یک گروه به محیط طبیعتی بیشتر صدمه خواهند وارد کرد تا یک نفر تنها.

7.

بنا بر حق برخورداری همگانی از طبیعت شما میتوانید جهت دسترسی‌ به محیط آزاد فراغت از درون دروازه مراتع، یا از روی حصار مرغزار‌ها عبور کرده، اما شما نمیتوانید از حریم خصوصی شخصی‌ مثل زمین چمن وی عبور کرده و ایجاد مزاحمت برای صاحب آن ملک کنید. لطفاً فاصله مناسب را با دامداری‌ها و محل حیوانات حفظ کنید. لطفاً از بالا رفتن از پرچین‌ها و یا عبور از روی حصار و جوب‌ها خوداری کنید، مگر اینکه هیچگونه راه مناسب دیگری وجود نداشته باشد. فراموش نکنید که دروازه را پشت سر خودتان ببندید. در صورت اجبار عبور از حصار‌ها مراقب باشید که از آسیب زدن خود داری کنید

8.

بنا بر حق برخورداری همگانی از طبیعت شما میتوانید جهت دسترسی‌ به محیط آزاد فراغت از درون دروازه مراتع، یا از روی حصار مرغزار‌ها عبور کرده، اما شما نمیتوانید از حریم خصوصی شخصی‌ مثل زمین چمن وی عبور کرده و ایجاد مزاحمت برای صاحب آن ملک کنید. لطفاً فاصله مناسب را با دامداری‌ها و محل حیوانات حفظ کنید. لطفاً از بالا رفتن از پرچین‌ها و یا عبور از روی حصار و جوب‌ها خوداری کنید، مگر اینکه هیچگونه راه مناسب دیگری وجود نداشته باشد. فراموش نکنید که دروازه را پشت سر خودتان ببندید. در صورت اجبار عبور از حصار‌ها مراقب باشید که از آسیب زدن خود داری کنید

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به 

 

9. 

بعضی‌ مناطق تحت حفاظت قانون، برای مثال پارک‌های ملی و‌ طبیعت تحت حفاظت قانون،  دارای مقررات ویژه میباشند و بلکه این مقررات ویژه حتا از حقوق برخورداری همگانی از طبیعت هم فراتر باشد. لطفا اطلاعات لازم را در رابطه به محل مورد نظر خود را تهیه کنید. حتما اطلاعات موجود بر تابلو اعلانات در این محیط تحت حفاظت قانون را به دقت بخوانید تا از آگاهی لازم برخوردار باشید. 

جهت کسب اطلاعات در مورد مقررات  مربوطه، به تابلو اعلانات در رزروات ) طبیعت تحت حفاظت  قانون) توجه کنید و یا به وبگاه اداره کل حفاظت ازمحیط طبیعی مراجعه نمائید.

 

10.

البته با شتاب تمام در جنگل اسب یا دوچرخه سواری کردن بسیار مهیج خواهد بود، اما بخاطر بسپارید که این عمل بلکه برای دیگران و یا حیوانات که سرگرم به انجام کار دیگری هستند، مزاحمت ایجاد کند. حق بهره برداری از محیط و طبیعت آزاد شامل همگی میباشد. توجه فرمایئد که در اوائل تابستان، زمانی که پرندگان تخمگذاری کرده اند، زندگی وحش بسیار حساس و آسیب پذیر میباشد

11. 

مقررات  موجود راجع به لنگر انداختن یا بستن قایق خود نیز صدق میکند. شما میتوانید موقتاً لنگر بیاندازید، یا قایق خود را به اسکله دیگری ببندید، در صورتی که برای صاحب آن اسکله ایجاد مزاحمت نکنید. شما اجازه دارید که در آبهای اقایانوس، دریاچه و یا دیگر راههای آبی  قایق رانی‌ و یا با قایق بادبانی حرکت کنید، اما در صورتی که آن آبها شامل ممنوعیت و یا مقررارت ویژه نباشند. شما میتوانید فقط در مناطق خاص اسکوتر آبی سواری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مسئولین محلی تماس بگیرید 

12. 

حق برخورداری همگانی از طبیعت به دان معنا نیست که شما اجازه داشته باشید که در همه مناطق جنگلی و روستاهای سوئد با وسیله نقلیه موتوری حرکت کنید. ماشین رانی و راندن دیگر وسائل نقلیه موتوری در بیشتر منطق جنگلی و خارج از جاده‌های مشخص به جز چند استثنای ممنوع می‌باشد. همیشه وسیله نقلیه خود را به هنگام پارک در کنار جاده با توجه که به محیط آسیبی نرسانید، و یا سد عبور نکنید پارک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر  مراجعه کنید به 

 

 

Kontakt