Oexploaterade och stadsnära stränder

Våra skräpmätningar görs både på oexploaterade stränder och stränder som är stadsnära. Skräpmängderna varierar med årstiderna - högst antal skräp på sommaren på stadsnära stränder när folk har varit och badat, och högst antal skräp på oexploaterade stränder på våren när skräpet ackumulerats under höstens och vinterns stormar.

Under 2018 ökade mängden skräp på de stadsnära stränderna där skräp mättes, jämfört med året innan. Den ökande mängden skräp kan eventuellt förklaras med den fina sommaren med många besö­kare på stränderna.

Dock minskade skräpet på oexploaterade stränder under 2018. En förklaring till detta kan vara att det hittades betydligt mindre skräp på en strand i Kattegatt jämfört med föregående år, vilket i sig kan förklaras med att det mestadels varit sydostliga vindar under året, vilket inne­bär att mindre skräp än vanligt landade på västkusten.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Eva Blidberg, eva.blidberg@hsr.se, 072-551 64 71

Tryck på staplarna för att se statistik över stränder och skillnader mellan årstider.

 

Antal skräp per 100 m

I diagrammet visas antal skräp per 100 m från mätningar gjorda 2018. Publiceringsdatum: 2019-04-18

Kontakt