Oexploaterade och stadsnära stränder

Våra skräpmätningar görs både på oexploaterade stränder och stränder som är stadsnära. Skräpmängderna varierar med årstiderna - högst antal skräp på sommaren på stadsnära stränder när folk har varit och badat, och högst antal skräp på oexploaterade stränder på våren när skräpet ackumulerats under höstens och vinterns stormar.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Eva Blidberg, eva.blidberg@hsr.se, 072-551 64 71

Tryck på staplarna för att se statistik över stränder och skillnader mellan årstider.

 

Antal skräp per 100 m

I diagrammet visas antal skräp per 100 m från mätningar gjorda 2019. Publiceringsdatum: 2020-07-09

Kontakt