Skräpmätningar i parkmiljö

Här hittar du resultaten av de skräpmätningar som har genomförts i parker sedan 2013. Skräpmätningarna redovisar det genomsnittliga antalet skräpföremål per tio kvadratmeter. 

Kontakt