Resultat per år och förort

Sedan 2015 erbjuder vi skräpmätningar i förort. Mätningarna genomförs av de deltagande kommunerna men utbildning, beräkningar och sammanställning av resultat utförs av Håll Sverige Rent och Statisticon. I diagrammet nedan presenteras resultat från alla skräpmätningar som genomförts sedan start.

Diagrammet visar hur mycket skräp vi kan förvänta oss att det finns i de förorter där mätningar är genomförda och det redovisas som antal skräp per tio kvadratmeter.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se.

Antal skräp per 10m²

Klicka på en stapel för att se nedanstående nivåer.

Nivå 1: År (medelvärde)
Nivå 2: Förort
Nivå 3: Skräpfraktioner

Publiceringsdatum: 2021-09-22

Kontakt