Skräpmätningar i förort

Här hittar du resultaten av de skräpmätningar som har genomförts i förorter sedan 2015. Skräpmätningarna redovisar det genomsnittliga antalet skräpföremål per tio kvadratmeter.

Kontakt