Nedskräpningsbrott

Det är sedan länge förbjudet att skräpa ner i Sverige. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare. Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning. För mindre allvarlig nedskräpning kan en bot utfärdas. Här finns statistik för skräpboten »

Här nedanför ser du statistik från Brottsförebyggande rådet för hur många nedskräpningsbrott som anmälts 2013-2020.

Nedskräpningsbrott

Kontakt