Rollspel om Fjällen ger eleverna fler perspektiv

-Eleverna levde verkligen sig in i rollerna och lärde sig samtidigt mycket, säger Agnetha Hedström, gymnasielärare på Rudbeck i Sollentuna kommun.

Vem drabbas och vilka värden förstörs? Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma?

På Agnethas skola har flera lärare provat Rollspel om fjällen, ett av Håll Sverige Rents många lektionsupplägg med koppling till de svenska miljömålen. Upplägget är tänkt till högstadiet men passar lika bra till Gymnasieskolans läroplan (Gy2011).

-För oss på Rudbeck passade detta upplägg särskilt bra eftersom vi reser till Kittelfjäll med många av våra elever. När vi är i fält fokuserar vi på ekologi och vetenskapligt arbetssätt. Rollspelet blev ett bra komplement till fältundervisningen. Flera aspekter på hållbar utveckling och många aktuella frågor lyftes, berättar Agnetha.  

Agnetas tips innan ni startar:  

  • Prata om hållbar utveckling innan ni startar så att alla hållbarhetsaspekter kommer med i debatten.
  • Samla lite artiklar/länkar så att eleverna får hjälp att komma igång. Speciellt om ni gör detta på högstadiet.

Citat från en elev

”Rollspelet var en bra övning, man tänker extra på konsekvenser som kan ske beroende på vilket val man tar”

Fjällens storslagna natur

Fjällen brukar ibland beskrivas som Europas sista vildmark. Det är ett storslaget landskap med dalgångar, högfjäll och myrmarker. Här lever arter som inte finns någon annanstans och naturen är känslig för påverkan. Samtidigt vill många använda fjällen på olika sätt. I Sverige har vi ett miljömål, Storslagen fjällmiljö, som handlar om att fjällmiljön ska skyddas och verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden så att en hållbar utveckling främjas.

 

Kontakt