Vill ni få en kemikaliesmart förskola?

Längre ner på sidan hittar ni tio uppdrag som ni kan göra tillsammans i personalgruppen. Varje uppdrag avslutas med tips på hur barnen kan involveras.

Till varje uppdrag finns också ett aktivitetskort med en rolig och konkret aktivitet som ni kan göra tillsammans med barnen.

Ta även en titt på vår återanvänd smart-lista » och vårt brev till vårdnadshavare »

Använd materialet som det passar er! 

Gör allt från början till slut eller plocka de delar som passar er. Kanske har ni redan påbörjat detta viktiga arbete.

Beställ ett samlat dokument med alla uppdrag och aktivitetskort till din e-post »

Kryssa för vilka uppdrag ni har gjort - skriv ut affisch med alla uppdrag »

Varför är det så viktigt med kemikaliesmarta förskolor?

Barn är extra utsatta eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. De befinner sig dessutom nära golvet (damm), smakar på mycket (inte bara mat) och andas och äter mer i förhållande till sin kroppsvikt än vad vuxna gör. Det är bra att alltid använda sig av försiktighetsprincipen och välja det säkra före det osäkra.

Grön Flagg ger kemikaliesmarta förskolor

Jobbar ni redan med verktyget Grön Flagg eller vill ni börja? Ett av Grön Flaggs teman heter Kemikalier och här kan ni utveckla er verksamhet så den blir kemikaliesmart och involvera barnen på ett bra sätt.
Läs mer om Grön Flagg här »

Materialet har tagits fram i samarbete med Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Den har en särskild inriktning på att skydda barn bättre från att utsättas för farliga kemikalier i vardagen. Barn och unga vuxna är extra känsliga för risker förknippade med kemikalier och arbetet ska därför bland annat fokusera på att skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas ska vara fria från gifter. Ökad information och kunskap i dessa miljöer är ett viktigt hjälpmedel för att driva arbetet framåt.
Läs mer:
www.kemikalieinspektionen.se

Uppdrag 1

Det här uppdraget går ut på att leta efter och sortera bort prylar som inte är tänkta som leksaker från början.

Aktivitetskort 1

Vill ni göra kemikaliesmarta pappersdatorer eller kartongtelefoner tillsammans? Här får ni tips och idéer.

Uppdrag 2

Det här uppdraget går ut på att leta efter och sortera bort leksaker som är uttjänta eller inte är lämpliga för barn i alla åldrar.

Aktivitetskort 2

Vill ni göra kemikaliesmarta strumpfilurer tillsammans? Här får ni tips och idéer.

Uppdrag 3

Det här uppdraget går ut på att leta efter och sortera bort pyssel som inte passar på en förskola.

Aktivitetskort 3

Gillar ni att leka eller experimentera med lera? Här finns två kemikaliesmarta recept som ni kan prova tillsammans!

Uppdrag 4

Det här uppdraget handlar om vad som är viktigt för att göra köket mer kemikaliesmart.

Aktivitetskort 4

Ju mindre onödigheter i maten desto bättre är det ofta ur kemikaliesynpunkt. Vill ni väcka ett intresse för råvaror och matlagning hos barnen?

Uppdrag 5

Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

Aktivitetskort 5

Det här är några vanliga märkningar som syns i våra mataffärer. Men vad betyder de?

Uppdrag 6

Det här uppdraget går ut på att se över städrutinerna på förskolan, så att även de blir kemikalismarta.

Aktivitetskort 6

Vill ni göra undanplockningen lite mer spännande och till ett roligt moment för barnen? Pröva att göra städkort tillsammans!

Uppdrag 7

Det här uppdraget handlar om skötbord, handskar, tvättservetter, tvål, krämer, handtvättsrutiner m.m. Även här kan förskolan vara kemikaliesmart.

Aktivitetskort 7

Att tvätta händerna är viktigt av flera anledningar. Det handlar både om att minska smittspridning och minska mängden miljö- och hälsofarliga ämnen som barnen får i sig.

Uppdrag 8

Det här uppdraget går ut på att barnen får vila och gosa fritt från miljö- och hälsofarliga ämnen.

Aktivitetskort 8

Sy kemikaliesmarta mjukisormar tillsammans med barnen, eller vårdnadshavarna.

Uppdrag 9

Vilka kemiska produkter har ni på förskolan? Är de märkta med farosymboler (piktogram)? Förvaras de på rätt sätt?

Aktivitetskort 9

På förskolan kan ni hitta en eller flera av dessa farosymboler på t.ex. diskmedel, handsprit, tvättmedel och rengöringsmedel.

Uppdrag 10

I det här uppdraget hittar du svar på vanliga frågor om utemiljön och inspiration för att skapa kreativa gårdar som främjar uteleken.

Aktivitetskort 10

Var kreativa på ett kemikaliesmart sätt och använd mycket naturmaterial.

Återanvänd smart-lista

Att återanvända material och prylar är ofta bra för miljön, men ibland kan det som återanvänds innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen.

Brev till föräldrar (svenska)

Berätta för föräldrarna att ni jobbar för att göra förskolan mer kemikaliesmart! Det här brevet är på svenska.

Brev till föräldrar (engelska)

Berätta för föräldrarna att ni jobbar för att göra förskolan mer kemikaliesmart! Det här brevet är på engelska.

Brev till föräldrar (arabiska)

Berätta för föräldrarna att ni jobbar för att göra förskolan mer kemikaliesmart! Det här brevet är på arabiska.

Brev till föräldrar (somaliska)

Berätta för föräldrarna att ni jobbar för att göra förskolan mer kemikaliesmart! Det här brevet är på somaliska.

Brev till föräldrar (farsi)

Berätta för föräldrarna att ni jobbar för att göra förskolan mer kemikaliesmart! Det här brevet är på farsi.

Kontakt