Varför arbeta strategiskt mot nedskräpning?

Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär många positiva effekter för kommunen. Det kan bland annat medföra kostnadsbesparingar då fokus flyttas från att reagera på problemet med städinsatser till ett förebyggande arbete. Samtidigt gör ökade kunskaper om problemet det enklare att sätta in rätt åtgärder på rätt plats.

Nedskräpning är en fråga som berör och engagerar många människor i deras vardag. Att ta vara på engagemanget i denna vardagsnära fråga är också ett sätt att involvera människor i mer komplexa miljöfrågor som behöver hanteras för att skapa en hållbar utveckling.

Att arbeta strategiskt mot nedskräpningen kan också bidra till att uppnå de lokala miljökvalitetsmål kommunen ställt upp. Eftersom mål för minskad nedskräpning finns med i den nationella avfallsplanen är det också lämpligt att kommuner kopplar mål om minskad nedskräpning till den kommunala avfallsplanen.

Kontakt