Plan för minskad nedskräpning

Ett sätt att underlätta det förebyggande och långsiktiga arbetet mot nedskräpningen är att upprätta en plan för minskad nedskräpning. Planen ska ses som ett strategiskt styrdokument, som bl.a. beskriver de mål och åtgärder som kommunen arbetar med för att minska nedskräpningen.

Ett förslag är att planen för minskad nedskräpning innehåller följande huvudrubriker:

  • Inledning
  • Kartläggning och mätning
  • Mål och åtgärder
  • Organisation
  • Kommunikation och erfarenhetsutbyte
  • Budget
  • Uppföljning

Kontakt