Mål och åtgärder för minskad nedskräpning

Det finns mycket en kommun kan göra för att minska nedskräpningen.

Det är viktigt att sätta upp mål för minskad nedskräpning i en plan för minskad nedskräpning och skriva in dessa mål i den kommunala avfallsplanen.

Att välja att skräpa ned eller att inte göra det är ett individuellt beslut.Den bästa åtgärden mot nedskräpning är att få individen att bestämma sig för att inte skräpa ned, något som kräver medvetenhet om problemet och kunskap att grunda beslutet på. Att arbeta med förebyggande åtgärder som exempelvis kampanjen Skräpplockardagarna är ofta effektivt.

Ett annat sätt att förebygga nedskräpning är genom att samarbeta med näringsidkare. Vid arrangemang och event som festivaler och idrottsevenemang kan kommunen och arrangören samverka för att minska nedskräpningen. Synlig städning, ofta på dagtid, är också en typ av förebyggande arbete. Att genomföra skräpdyk är ett sätt att synliggöra problemet med skräp i hav, sjöar och vattendrag och på så sätt påverka människors beteenden.

Även om individen inte vill skräpa ned måste det finnas en infrastruktur som fungerar, det måste vara lätt att göra rätt.

Kontakt