Lagar och regler för renhållningen

Trots att det är förbjudet att skräpa ner hamnar ändå en hel del skräp på fel ställe.

Kommunen har under vissa förutsättningar ett ansvar för att städa gator, torg och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område. Kommunen kan också bli ansvarig att återställa andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt. Under vissa förutsättningar kan fastighetsägaren bli ansvarig för att åtgärda nedskräpning, främst när det handlar om kvartersmark och gångbanor inom detaljplanelagt område.

Ansvaret finns reglerat i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

 

Vad säger lagen om skräp

Det är sedan länge förbjudet att skräpa ned i Sverige. Läs mer om reglerna kring nedskräpning i miljöbalken.

Kontakt