Kartläggning och mätning

För att kunna sätta in rätt insatser samt följa upp utvecklingen i kommunen är det viktigt att mäta och följa upp nedskräpningen över tid. Eftersom problemets art är både ekonomiskt, socialt och miljömässigt bör det göras mätningar inom flera områden. Viktiga områden att mäta och följa upp är den faktiska nedskräpningen och kommuninvånarnas attityder.

Håll Sverige Rent har tagit fram en rad metoder för skräpmätning som är anpassade för olika miljöer.

Metoderna för skräpmätning

För stadsmiljö
För parker, torg och andra öppna ytor
För kuster och stränder

Rapportera skräp och få statistik

Ett sätt att få kännedom om nedskräpning av större omfattning, som t.ex. när någon slängt större mängder skräp som byggavfall, säckar med sopor och liknande, är att ta hjälp av allmänheten. Vår mobilapplikation Håll Sverige Rent-appen är ett bra verktyg för detta.

Mäta attityder

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder SCB Sveriges kommuner möjlighet att mäta invånares attityder till nedskräpning i kommunen genom
tilläggsfrågor till en NKI-undersökning (en undersökning som mäter hur nöjd kommuninvånaren är med olika frågor i kommunen, så kallat nöjd kund-index).

 

Kontakt