Hantering av omfattande nedskräpning

Många kommuner upplever att problemet med omfattande nedskräpning i exempelvis naturområden är stort, och flera kommuner vittnar om ett växande problem. Med omfattande nedskräpning avses det agerande som ibland kallas illegal tippning, ett agerande som faller under begreppet nedskräpning i lagstiftningen.

Få kommuner har fram till idag kartlagt problemets omfattning i någon större utsträckning, vilket gör att det är svårt att ta fram riktade åtgärder.

Håll Sverige Rent har i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning för hantering av omfattande nedskräpning, som kommer att publiceras i april 2013.

Rapportera skräp med vår app

Du vet väl att det finns en smartphone-app för rapportering av omfattande nedskräpning.

Kontakt