Budget för det strategiska arbetet

Det är viktigt att upprätta en tydlig budget som ingår i en plan för minskad nedskräpning där medlen är öronmärkta och ingår i den ordinarie, årliga budgeten för kommunen.

Arbetet mot nedskräpning kan förslagsvis även skrivas in i budgeten för respektive berörd nämnd.

 

Kontakt