En grön väg ur fattigdom

Kenya är ett av de länder som drabbats hårdast av de pågående klimatförändringarna. Torka och oregelbundna regn påverkar landets förmåga att förse sina invånare med mat och vatten. I städerna växer sig slumområden större och blir till dumpningsplatser för miljöfarligt avfall. Den ohållbara situationen leder till både fattigdom och otrygghet. 

Projektet “Miljö som business – en grön väg ur fattigdom” drivs under 2018–2020 av Håll Sverige Rent och Hand in Hand i syfte att förbättra levnadsvillkoren för människor som är bosatta i stadsnära slumområden i Kasarani, utanför Nairobi. Projektet är en kombination av miljö- och klimatarbete, där bland annat utbildning i entreprenörskap ska ge invånarna bättre möjlighet att hjälpa sig själva till bättre försörjning via "gröna företag" samt kunskap om hur de kan förbättra sin närmiljö. Projektet är finansierat av Postkodlotteriet. 

Genom att arbeta med avfallshantering, förbättrad miljöhantering och entreprenörskap fokuserar projektet på FN:s hållbara utvecklingsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen. Håll Sverige Rents och Hand in Hands expertkompetenser bidrar till en långsiktig samhällsförändring med ekonomisk och miljömässig hållbarhet i grunden. Genom utvecklandet av en miljöcertifiering och en modell för hållbar avfallshantering kommer projektet också kunna reproduceras i andra områden, där behoven finns.

Läs mer om projektet på Hand in Hands webbsida »

Detta är Håll Sverige Rents andra internationella initiativ tillsammans med Hand in Hand. 2014–2016 drevs projektet Recycle for Life i Indien, med syfte att skapa hållbara system för återvinning och avfallshantering i 11 distrikt i delstaten Tamil Nadu i södra Indien.

Kontakt