Om mätningar av skräp på stränder

Skräp i haven är ett stort problem. Modellberäkningar visar på att mängden plast i haven uppgår till minst 150 miljoner ton. Men kunskapen är fortfarande låg och ingen vet egentligen hur mycket skräp det finns i våra hav eller var det kommer ifrån. Ett av Håll Sverige Rents kärnområden är att samla in mer kunskap kring skräpet.

Håll Sverige Rent har, tillsammans med partners i ett EU-projekt, tagit fram en internationell metod för att mäta skräp på stränder med FN:s miljöprogram UNEP:s metod som underlag. Metoden ger förutsättningar för att jämföra belastningen av skräp på olika stränder, följa tidstrender och årstidsvariationer samt till viss del analysera skräpets källor.

Håll Sverige Rent ansvarar för den nationella övervakningen av skräp på stränder. I programmet ingår tio stränder vid Östersjön, Öresund och Kattegatt och sex stränder vid Skagerrak. Håll Sverige Rent ansvarar också för den nationella databasen där all övervakningsdata från mätningar av skräp på stränder i Sverige lagras. Arbetet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Databasen för övervakning av skräp på stränder

Det sker för närvarande ett byte av databas och ett nytt uttagsverktyg för statistik är under utveckling. Arbetet beräknas vara klart under vintern/våren 2021-2022. Om du vill ha tillgång till databasen, skicka ett mejl till info@hsr.se och ange "Marin strandskräpsdata" i ämnesraden så hjälper vi dig.

Användarvillkor

Data från våra mätningar är tillgängliga under öppna data-licensen Creative Commons, CC0. Licensen betyder att den öppen för alla och innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Håll Sverige Rents öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.

Det är önskvärt att ange Håll Sverige Rent som källa och datum när du fick tillgång till data. Uppge också gärna om du har ändrat något i materialet.

Policy för databasen »

Policy for the MARLIN database (in English) »

Metodbeskrivning för mätning av skräp på stränder (MARLIN) »

Beach Litter Measurement Method Descriptin (MARLIN) »

Guideline for Monitoring Marine Litter on the Beaches in the OSPAR Maritime Area »


 

Kontakt