Det här gör vi

Vårt främsta uppdrag är att minska nedskräpningen, främja återvinningen och främja individers och organisationers miljövårdsansvar. Det gör vi på en rad olika sätt.

Ett av dem är att påverka och förändra människors attityder och beteende till nedskräpning - att helt enkelt få människor att låta bli att skräpa ned. Det gör vi genom kampanjer som Skräpplockardagarna.

Att samla kunskap och fakta om nedskräpning och samtidigt stötta kommuner och andra aktörer är en annan viktig del i vår verksamhet. Vi är partners i flera EU-projekt om skräpet i havet, som Marelitt Baltic och BLASTIC.

Håll Sverige Rent miljöutbildar barn och ungdomar för att skapa framtidstro och handlingskraft! Det gör vi genom vårt skolnätverk Grön Flagg - Sveriges största skolnätverk för hållbar utveckling och Unga Reportrar, som ger högstadie- och gymnasieelever möjlighet att undersöka olika hållbarhetsfrågor och producera egna reportage om dem.

Vårt fokus ligger ofta på nedskräpning eftersom vi är den enda ideella organisationen som har nedskräpning och nedskräpningens konsekvenser på agendan.

Och sist men inte minst – vi arbetar aktivt för att skapa uppmärksamhet kring nedskräpningsfrågan, vi skriver debattartiklar och vi svarar på remisser.

Kontakt