طرز رفتار در طبیعت سویدن

در سویدن قانونی به اسم حق دسترس به طبیعت نافذ است که به معنی اینست که همگان حق گردش آزادانه در طبیعت را دارند،  مشروط بر اینکه از تخریب و اختلال نظم خودداری شود.

 شما میتوانید درباره بعضی از حقوق باور نکردنی که به ما فرصت لذت بردن از گذراندن وقت، کباب پزی، آب بازی، ماهیگیری و برداشت توت و قارچ در طبیعت را میدهد، ذیلا اطلاعات کسب کنید.

اما حقوق با مسئولیت همراه است، پس از طبیعت محافظت کنید و از وارد کردن تاثیرات منفی خودداری نمایید. بدین ترتیب اطفال و دوستان شما هم خواهند توانست که از این طبیعت زیبا لذت ببرند. اگر شما زباله خود را جمع و از طبیعت محافظت نکنید، در آنصورت مطمین  نیست که آیا ما مانند امروز در آئینده هم خواهیم توانست که آزادانه از طبیعت لذت ببریم.

.‫پوستر را دانلود کنید

1.

در برخی موارد مشکل است که در مورد وسعت یک باغ قضاوت نماییم. چیز های که باید مراقب آن باشید: 

  • حصار، دیوار، پرچین و یا یک مرز طبیعی از قبیل دریا یا  نهر
  • چمن در مجاورت به خانه های  شخصی
  • گل های کاشته شده، درختان میوه یا باغ های سبزیجات
  • انبار، گلخانه ها و کلبه ها

2. 

شما میتواند به مدت دو شب خمیه تان را ببندید بشرطیکه به صاحب ملکیت مزاحمت نکنید و به محیط زیست آسیب نرسانید. به یاد داشته باشید: هیچگاه در زمین های حساس محیطی، چراگاه، زمین های زراعتی و کشتزار هاییکه محصول در آن کشت شده خیمه نه بندید. همچنان از ساختمان ها، سرک ها و ساختمان های تاریخی به اندازه کافی فاصله داشته باشید.  اگر میخواهید نزدیک یک خانه یا ساختمان خیمه ببندید یاگروپ بزرگترهستید از صاحب آن اجازه بگیرد. 

3. 

در هنگام انتخاب یک نقطه برای آتش نمودن، مطمئن شوید که باعث آسیب رسانیدن و گسترش به دیگر نقاط نشود.  بهترین راه حل اینست که یک حفره حفر نموده درآن آتش نماید و آتش را کوچک ، تحت کنترول و نظارت نگهدارید.

هیچ گاهی بالای سنگ و یا هم کنار سنگ های و سخره های آتش روشن نکنید زیرا سنگ ها در اثر گرما ترک بر میدارند و قبل از رفتن تمام آثار آتش روشن را از بین ببرید.

هیچگاه در محلات که خطر آتش سوزی و یا هم محلات که از مدت های زیاد خشک شده اند آتش روشن نکنید. پارک های ملی و قرارگاه ها معمولاٍ در مورد  افروختن آتش قوانین سخت دارند. ممنوعیت افروختن آتش میتواند در زمان بروز خطر های آتش سوزی وضع شود. لطفاً با شاروالی محلی به منظور ممنوعیت آتش آفروختن در محلات مشخص به تماس شوید. 

4. 

کثافت پاشیدن کاملاٍ ممنوع است. اما راه حل خیلی ساده است . کثافات تان تان را همراه  خود ببرید. طبیعتاً، اگر کثافتدانی رادریافتید از آن استفاده نماید. 

5.

L">به یاداشته باشید به جز از کمپ های رسمی معمولاٍ دسترسی به تشناب و حمام وجود ندارد. لطفاً از جویبار ها، دریا ها و آب های آزاد همچنان از ساختمان ها و حیوانات دور باشید. مدفوع تان را در حفرۀ کم عمق دفن نماید و همچنان کاغذ تشناب تان را و یا کاغذ استفاده شده را حریق نموده و یا هم در خریطه پلاستیکی انداخته و با خود ببرید. 

6.

قانون دسترس به طبیعت جنگل، درختان و روستا ها را احاطه می کند، اما به خاطر داشته باشید که به محصولات، جنگلات دوباره غرص شده و سایر زمین های آسیب پذیر صدمه نزنید.

اگرباسیکل میرانید یااسب سواری میکنید سعی کنید از مسیر ها و راههای مناسب بروید تا خطر آسیب رسانی به حداقل برسد. همچنان، به یاد داشته باشید که گروپی از افراد نسبت به یک  فرد آسیب بیشتر میرساند.   

7.

شما حق دارید برای رسیدن به محوطه های آزاد از دروازه عبور نموده یا از روی کتاره بالا شوید، اما حق ورود به باغ های شخصی افراد و آسیب زدن به ملکیت شخصی آن ها را ندارید.

فاصله قابل ملاحظه را از فارم های حیوانات مد نظر گیرد. از بالا شدن بالای دروازه ها، کتاره ها، بند آب یا پرچین خودداری نمایید مگر اینکه راه مناسب دیگر نزدیک دروازه و در نزدیکی ها وجود نداشته باشد.

اگر شما از روی کتاره عبور مینماید از رساندن هر نوع آسیب جلوگیری کنید.

8. 

شما اجازه استفاده از توت های طبیعی، گل ها و قارچ ها، و همچنان شاخه های و خاشاکخشک و افتیده را دارید. اما برخی از نباتات بر اساس قانون محفوظ میباشند، که شما نمی توانید آن را بشکنید. شما اجازۀ برداشتن شاخه، پوست، برگ، بذرها، آجیل و یا رزین از درختان درحال رشد را ندارید و بیرون کشیدن بته ها و قطع نمودن درختان غیر قانونی میباشد.

بیشتر در ذیل بخوانید

 

9.

در محوطه های محفوظ مانند پارک های ملی و ذخایر طبیعی قوانین و مقررات خاص وجود دارد که میتواند محدودیت های را به مناطق آزاد نیز وضع نماید.

قوانین و مقرارت محلی را که شما در آن هستید یا به آنجا میروید و یا در آنجا خواهید بود دریابید. و مطمئن شوید که قوانین و مقررات چاپ شده روی لوحه ها درسرتاسر پارک ها را مطالعه نموده اید.

برای آگاهی از مقررات نافذه، علامات موجود در پارک های طبیعی را بدقت بخوانید، یا به وبسایت اداره عمومی محافظت از طبیعت مراجعه نمایید.

 

10. 

بدون شک پیمودن مسیرهای جنگلی با بایسکل و اسب‌دوانی کار لذت‌بخشی است. اما به یاد داشته باشید که ممکن است این کار شما برای اشخاص دیگر، و همچنین حیوانات، که گاهی در همان وقت یک کار کاملاً متفاوت انجام می دهند، مزاحمت خلق کند. «حق دسترسی به اماکن خارج از منزل» برای همگان تطبیق می شود. همچنین در اوایل تابستان بسیار مراقب باشید، چراکه در این زمان پرندگان تخم‌گذاری می کنند و حیات حیوانات در بالاترین حد آسیب‌پذیری قرار دارد.

11. 

این مقرارت  بالای بستن کوتاه مدت کشتی های تان اعمال میگردد. شما میتوانید کشتی تان را به لنگرگاه شخص دیگری بسته نماید در صورتیکه به صاحب آن مزاحمت نکنید و نزدیک خانه کسی نباشد. شما اجازه حرکت دادن کشتی تان را در بحر، جهیل و آبراه ها دارید، بشرطیکه کدام ممنوعیت و محدویت در آن وجود نداشته باشد. شما میتوانید از اسکوتر آبی  فقط در محوط های مشخص استفاده نمایید. برای کسب معلومات با مقامات محلی به تماس شوید. 

12.

قانون دسترسی به طبیعت به شما اجازه نمی دهد تا وسیله نقیله را در مناطق طبیعی سویدن و زمین های جنگل زار برانید. در سویدن رانندگی در زمین جنگل زار یا خارج از مسیر جاده با بعضی استثنائات  ممنوع میباشد.

همیشه  وسیلۀ نقلیه خود را فوراً در کنار سرک پارک نماید بشرطیکه به زمین آسیب نرساند، سبب مزاحمت برای مالک زمین نشده، یا هم جاده را مسدود نکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به 

 

Kontakt